төмрийн хүдрийн уналт bhp fortescue-ийг сулруулдаг