цементийн үйлдвэрээс үүсэх тоосны нөлөөллийг багасгах арга