уул уурхайн уйтгартай тээрмийн хамгаалалтын стандартыг