2018 оны шилдэг борлуулалттай бутлуурын өмнөх загвар