хүрэл нуруутай ашигт малтмалын боловсруулалтын хангамж