үндэсний төмрийн хүдэр олборлох компанийн үйл ажиллагааны