цилиндр хэлбэртэй бутлуурын машины техникийн бүртгэл